Aktualne ponude posla

  • All
  • Ergoterapeut
  • Fizioterapeut
  • Medicinske sestre
  • Primalja

Medicinska sestra – hirurgija

Mjesečna neto plaća od: 3 000 EUR

Medicinska sestra – hemodijaliza

Mjesečna neto plaća od: 3 000 EUR

Primalja

Mjesečna neto plaća od: 3 000 EUR

Medicinska sestra – onkologia

Mjesečna neto plaća od: 2 900 EUR

Medicinska sestra – onkologia

Mjesečna neto plaća od: 2 900 EUR

Fizioterapeut

Mjesečna neto plaća od: 2 400 EUR

Medicinska sestra – koronarna jedinica

Mjesečna neto plaća od: 2 500 EUR

Medicinska sestra – VIP odjel

Mjesečna neto plaća od: 3 200 EUR

Glavna sestra – Operaciona sala

Mjesečna neto plaća od: 2 500 EUR

Medicinska sestra – interni odjel

Mjesečna neto plaća od: 3 000 EUR